Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

«γ.ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ» - ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ.Ε.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ!!!


Ο αξιότιμος κ. Εμμανουήλ Καπετανάκης (πρ. Διευθ. Δημοτικής Εκπαιδεύσεως), αναφέρεται εις το βιογραφικόν και εις περιστατικά της ζωής του Αγίου γέροντος Ευδοκίμου του Παντελάκη (1912-1995) της Ιεράς Μονής Σαββαθιανών Ηρακλείου Κρήτης!
Τα περιστατικά αυτά, είναι κυρίως γεγονότα από τας προσωπικάς του εμπειρίας!

Το ηχητικόν “ντοκουμέντο” μας το παρέδωσε προς δημοσίευσιν, ο ίδιος 
ο σεβαστός μας κ. Ε. Καπετανάκης.

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ γ.ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ!!!