Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ!!

 

«Όπως μία  αρρώστια, έστω και ασήμαντη, εξασθενίζει το  σώμα, έτσι  και  οι  μικρές αμαρτίες εξασθενίζουν την ψυχή και της αφαιρούν κάτι από την προθυμία της γιά το καλό. Κάθε αμαρτία, όσο μικρή και αν φαίνεται, μας χωρίζει από τον Χριστόν, όπως αναφέρει και ο Προφήτης: “Ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν καὶ ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ” (Ησαΐας ΝΘ΄2΄)!!!

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ!!!