Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ!!

 

«Όπως μία  αρρώστια, έστω και ασήμαντη, εξασθενίζει το  σώμα, έτσι  και  οι  μικρές αμαρτίες εξασθενίζουν την ψυχή και της αφαιρούν κάτι από την προθυμία της γιά το καλό. Κάθε αμαρτία, όσο μικρή και αν φαίνεται, μας χωρίζει από τον Χριστόν, όπως αναφέρει και ο Προφήτης: “Ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν καὶ ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ” (Ησαΐας ΝΘ΄2΄)!!!

Ακόμα και το μικρό, το συγγνωστό αμάρτημα, ψυχραίνει την αγάπη, νεκρώνει την ευλάβεια, ξηραίνει την κατάνυξη, στεγνώνει τα δάκρυα, μαραίνει την μετάνοια και δεν αφήνει την Χάρη του Θεού να μας επισκεφθή.

Το μεγαλύτερο όμως κακό είναι ότι, από τα μικρά αυτά αμαρτήματα θα προχωρήσουμε γρήγορα και στα μεγάλα, στα θανάσιμα, που καταστρέφουν τελείως τον ταλαίπωρο άνθρωπο διότι:

·         Πρώτον, αδυνατίζουν τις καλές έξεις της ψυχής.

·         Δεύτερον, εμποδίζουν την ενίσχυση και ενδυνάμωσή μας από τον Θεόν.

·         Και τέλος, συνηθίζουν την θέλησή μας να κλίνει εύκολα στο κακό»!!

 

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809)