Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ!!

Ήσαν δύο φίλοι, πολύ αγαπημένοι. Κάθε βράδυ έκαναν παρέα και συζητούσαν με τις ώρες, καθήμενοι σε δυό σκαμνιά. Κάποτε ο ένας από αυτούς, κατάφερε και αναρριχήθηκε στην εξουσία, καταλαμβάνοντας μία μεγάλη θέση στο δημόσιο τομέα.

Από   τότε,   όμως,   που   ανέλαβε   το   αξίωμα   αυτό,   ξέχασε τον καλό του φίλο. Δεν του έδινε πλέον καμμία σημασία, παρότι ο φίλος του επιχειρούσε αρκετές φορές να τον συναντήση…

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ...