Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ, ΝΗΠΤΙΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ!!

1. Εκείνος που ζητάει και χτυπάει τη θύρα και επιμένει να ζητάει, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, επιτυγχάνει τα αιτήματά του. Γιατί είναι Αψευδής Εκείνος, που είπε: «Κάθε τι που θα μου ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα το λάβετε». Αν, ακόμη και ένα ποτήρι νερό κρύο που δίνουμε, δεν μένει χωρίς μισθό, πόσο περισσότερο θα δώσει ο Θεός ό,τι υποσχέθηκε σ’ εκείνους, που είναι προσηλωμένοι σ’ Αυτόν ημέρα και νύκτα και Τον παρακαλούν;;

«ΜΗ ΑΙΣΧΥΝΘΩΜΕΝ ΑΠ᾿ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΥ» (Α’Ιωάνν.Β’28’)!!!