Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΑΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ!!


 

Αρρώστησε κάποιος από τους Γέροντες της Σκήτης και επειδή δεν μπορούσε να δεχθή τροφή, τον παρακαλούσε, πολλές ημέρες, ο μαθητής του, να του κάνει λίγο κουρκούτι από σιμιγδάλι. Με τα πολλά, εδέχθη ο γέροντας. Επήγε λοιπόν ο αδελφός, ετοίμασε το φαγητό και το έφερε στον γέροντα.

Όμως, κατά την προετοιμασία του γεύματος, υπήρχε κρεμασμένο ένα αγγείο με λίγο μέλι μέσα, αλλά και ένα άλλο όμοιο αγγείο με λάδι από λινόσπορο... Μύριζε μάλιστα αυτό, γιατί ήταν από πολύ καιρό και προοριζόταν γιά το λυχνάρι. Ο αδελφός λοιπόν, κατά λάθος, έβαλε στο φαγητό του Γέροντα από το αγγείο με το χαλασμένο λάδι, αντί από το αγγείο με το μέλι...

«ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (=ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ) ΜΑΡΤΥΡΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Εβρ. ΙΑ’39’)!!!