Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022

«ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (=ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ) ΜΑΡΤΥΡΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Εβρ. ΙΑ’39’)!!!

 

«Να μην υποχωρήσετε ποτέ σε ζητήματα Πίστεως!

Να είσαστε βράχοι μετακίνητοι!»!!

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος