Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΝΕΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!


 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!!


 

-Άη-Μηνάς εμήνυσε του πάππου του χειμώνα: «Έρχομαι ή δεν έρχομαι και τ' Άη- Φιλίππου αυτού είμαι»!

-Άν τ’ Άη-Φιλίππου λείπω, τ’ Άγια των Αγιών δε λείπω!

-Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές!

-Ο Άη-Μηνάς εμήνυσε, πούλια μη ξημερώσει!

-Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είν’ στο στάβλο κι ούτε ζευγάς στον κάμπο!