Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ!!

 

Διηγήθηκε ο Άγιος Πορφύριος ότι, τον επεσκέφθηκε κάποτε στην Πολυκλινική γιά εξομολόγηση, ένας ναυτικός με διάφορες αμαρτίες. Μετά την εξομολόγηση (ήταν Φθινόπωρο και πλησίαζαν Χριστούγεννα), ο Γέροντας του είπε να ετοιμασθή να μεταλάβη τα Χριστούγεννα. Ο ναυτικός ξαφνιάσθηκε, που παρά τις αμαρτίες του ο Άγιος του είπε να μεταλάβη τόσο σύντομα και του εξέφρασε την απορία του.

Ο Άγιος Πορφύριος τότε, του απάντησε:

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!