Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ!!!

Συνομιλία του Αγίου Πορφυρίου με τον Μητροπολίτη π.Ειρηναίο Μπούλοβιτς (πνευματικό παιδί τού Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς).

 

Άγιος Πορφύριος:

«Ο Γέροντας σας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ήτο ζηλωτής, αγωνιστής, φλογερός! Όλα τα έδιδε διά τον Χριστόν! Ήτο ατρόμητος έναντι όλων και έναντι των Κομμουνιστών! Κάποια από τα παιδιά του, προσπαθούν να τον μιμηθούν και αντιπαρατίθενται εκεί. Τα λέγουν με πολύ καυστικά λόγια. Αλλ' εγώ θα ήθελα να πω το εξής: Εκείνος ήτο Άγιος και μπορούσε να ενεργή έτσι. Όχι όμως οι άλλοι, που έχουν μεν ζήλο, αλλά τα βάζουν με τους αντιθέτους, και λένε: "Ας μου κόψουν το κεφάλι μου, εγώ θα μείνω εδραίος και αμετακίνητος". Εύκολο είναι να πης: "Ας μου κόψουν το κεφάλι…";; Καλό είναι και αυτό, αλλά έτσι δεν θα γίνεται το έργο του Χριστού. Άλλο ήταν ο π. Ιουστίνος! Εκείνος είχε την παρρησία, μπορούσε να τα λέγη αυτά. Εσείς όμως, νομίζω ότι, δεν πρέπει να το κάνετε. Σε συμβουλεύω, λοιπόν, πάτερ-Ειρηναίε, να πορεύεσαι κάπως διαφορετικά. Γιά να γίνεται το έργο του Χριστού, γιά να ωφελούνται και να σώζωνται ακόμη και οι άθεοι, οι κομμουνισταί και άλλοι:

Να μην τους αντιπαρατίθεσαι!

Να μην τα βάζης μαζί τους και να μην τους προκαλής!

 

π.Ειρηναίος Μπούλοβιτς (διευκρινίζων μετά παρέλευσιν ετών):

«Λοιπόν, φαντάζεσθε στην ηλικία μου εκείνη, και με την ευφορία την νεανική, πώς άκουγα αυτά τα λόγια;; Διότι, εμείς είχαμε την απλή, μαυρόασπρη εικόνα της επικρατούσης καταστάσεως. Έχομε διώκτας στην Εκκλησία μας, και εμείς είμεθα εδώ να υπεραμυνθούμε Αυτής.

Αυτό πιστεύαμε.

Και τώρα, αίφνης ο Γέροντας, μας υπενθύμιζε ότι, ο Χριστός θέλει την σωτηρίαν και αυτών των διωκτών και εχθρών, όσον και ημών των άλλων!»!!

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΨΙΣΤΗ ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ!!!