Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ!!!

Συνομιλία του Αγίου Πορφυρίου με τον Μητροπολίτη π.Ειρηναίο Μπούλοβιτς (πνευματικό παιδί τού Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς).

 

Άγιος Πορφύριος:

«Ο Γέροντας σας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ήτο ζηλωτής, αγωνιστής, φλογερός! Όλα τα έδιδε διά τον Χριστόν! Ήτο ατρόμητος έναντι όλων και έναντι των Κομμουνιστών! Κάποια από τα παιδιά του, προσπαθούν να τον μιμηθούν και αντιπαρατίθενται εκεί. Τα λέγουν με πολύ καυστικά λόγια. Αλλ' εγώ θα ήθελα να πω το εξής: Εκείνος ήτο Άγιος και μπορούσε να ενεργή έτσι. Όχι όμως οι άλλοι, που έχουν μεν ζήλο, αλλά τα βάζουν με τους αντιθέτους, και λένε: "Ας μου κόψουν το κεφάλι μου, εγώ θα μείνω εδραίος και αμετακίνητος". Εύκολο είναι να πης: "Ας μου κόψουν το κεφάλι…";; Καλό είναι και αυτό, αλλά έτσι δεν θα γίνεται το έργο του Χριστού. Άλλο ήταν ο π. Ιουστίνος! Εκείνος είχε την παρρησία, μπορούσε να τα λέγη αυτά. Εσείς όμως, νομίζω ότι, δεν πρέπει να το κάνετε. Σε συμβουλεύω, λοιπόν, πάτερ-Ειρηναίε, να πορεύεσαι κάπως διαφορετικά. Γιά να γίνεται το έργο του Χριστού, γιά να ωφελούνται και να σώζωνται ακόμη και οι άθεοι, οι κομμουνισταί και άλλοι:

Να μην τους αντιπαρατίθεσαι!

Να μην τα βάζης μαζί τους και να μην τους προκαλής!

 

π.Ειρηναίος Μπούλοβιτς (διευκρινίζων μετά παρέλευσιν ετών):

«Λοιπόν, φαντάζεσθε στην ηλικία μου εκείνη, και με την ευφορία την νεανική, πώς άκουγα αυτά τα λόγια;; Διότι, εμείς είχαμε την απλή, μαυρόασπρη εικόνα της επικρατούσης καταστάσεως. Έχομε διώκτας στην Εκκλησία μας, και εμείς είμεθα εδώ να υπεραμυνθούμε Αυτής.

Αυτό πιστεύαμε.

Και τώρα, αίφνης ο Γέροντας, μας υπενθύμιζε ότι, ο Χριστός θέλει την σωτηρίαν και αυτών των διωκτών και εχθρών, όσον και ημών των άλλων!»!!

 

Άγιος Πορφύριος:

«Μην τους λέγης πολλά!

Μην τους εξαγριώνης!

Mην τους κάνης εχθρούς σου!

Διότι έτσι θα σε απομονώσουν και δεν θα μπορής να κάνης πλέον τίποτε. Θα έρχωνται εκεί πολλοί , θα σου δημιουργούν διάφορα προβλήματα και θα σου λένε διάφορα πράγματα... Μην τους ανταποδίδης, μην προσπαθής να αμυνθής και να εξηγής τα της Πίστεώς μας... Όσον αυτοί θα σου επιτίθενται, εσύ να σιωπάς και να προσεύχεσαι! Μυστικά να προσεύχεσαι! Ακόμη και αν κάποιος μπροστά σου δείξη αποστροφή στην Εικόνα, το Πρόσωπο του Χριστού, εσύ να σιωπήσης! Μην υπερασπίζεσαι τον Χριστό! Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός, να Τον υπερασπισθής εσύ!  Τί λες εσύ γι' αυτά; Θέλει ο Χριστός να σωθούν και οι άθεοι και οι κομμουνισταί ή όχι;»!

 

 

π.Ειρηναίος Μπούλοβιτς:

«Βεβαίως, Γέροντα!»!

 

Άγιος Πορφύριος:

«Ε, αυτό θέλει ο Χριστός, να Τόν γνωρίσουν και αυτοί που Τόν αρνούνται, να σωθούν και αυτοί! Αυτός ο άθεος που απεστράφη το Πρόσωπο του Χριστού, όταν χωρίσετε και πάη στο σπίτι του, μπορεί να σκεφθή και να πη καθ’ εαυτόν τα εξής: "Γιά δες, και τί δεν είπα σ’ αυτόν τον παπά... Ασέβησα και σε ό,τι είναι γι’ αυτόν πλέον ιερόν, και δεν μου είπε ούτε μία λέξη, δεν μου ανταπέδωσε, ενώ μπορούσε". Και δεν αποκλείεται να έλθη να σε βρη και να πη: "Εσένα σε χρειάζομαι γιά την ψυχή μου". Έτσι, ενδέχεται να τον κερδίσης διά τον Χριστόν, και αυτό είναι σπουδαιότερο, παρά να δείξης κάποιον ηρωϊσμό και κάποια παρρησία.

Να εργάζεσαι λοιπόν μυστικά, αθόρυβα!

Να μην ανακατεύεσαι με την πολιτική!

Να κηρύττης τον Χριστόν!

Μόνον για Εκείνον να μιλάς!

Έτσι μόνον θα ωφελής!

Έτσι θα σώζης τους ανθρώπους!

Ακόμη και όταν είσαι σε κάποια συντροφιά με Χριστιανούς κι εκεί μιλούν και λένε γνώμες γιά διάφορα θέματα, εσύ μπορεί να μην συμφωνής και να έχης άλλη θέση, άλλη γνώμη, που ίσως να είναι και καλλίτερη. Μην παίρνης όμως τον λόγο! Μόνο εάν ερωτηθής, πες την άποψή σου ταπεινά, χωρίς να την επιβάλλης! Έτσι ωφελούνται πιό πολύ οι άνθρωποι! Θα πουν αυτοί εκεί: "Μωρέ, δες τί ωραία μας τα είπε! Και να, εάν δεν τον ερωτούσαμε, ο ίδιος θα σιωπούσε!".

Εκεί, λέει, έχετε και αλλοθρήσκους και αλλοδόξους. Σε όλους να φέρεσαι με λεπτότητα, με αγάπη! Κανένα να μην προσβάλλης! Όλους να τους αισθάνεσαι και να τους αποκαλής αδελφούς, ακόμη και όσους ανήκουν σε άλλες θρησκείες! Όλοι είμεθα παιδιά του Ιδίου Πατέρα! Να μην κάνης παρατηρήσεις γιά την θρησκεία τους, σε όσους είναι αλλόθρησκοι!»!!

 

 

Πηγή κειμένου: Γ. Πορφύριος  Καυσοκαλυβίτης, ορόσημο αγιότητας στον σύγχρονο κόσμο, Ι. Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά.

Το είδαμε εδώ: oodegr