Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023

Η ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

«Οι σαρκικοί άνθρωποι, είναι αδύνατον να πράττουν τα πνευματικά…

Και οι πνευματικοί, είναι αδύνατον να πράττουν, τα σαρκικά!»!!

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας