Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ!!

Το μεγαλύτερο Μοναστήρι του Αγίου Όρους, η Μεγίστη Λαύρα είχε πάντα τεράστια έξοδα: Πρώτον, γιά την διατροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη και άλλα έξοδα της Αδελφότητος. Δεύτερον, γιά την συντήρηση και επισκευή των απεράντων κτιρίων και Εκκλησιών. Τρίτον, γιά την φιλοξενία του μεγάλου αριθμού επισκεπτών και προσκυνητών.
Γιά να καλύψει όλα αυτά και άλλα γενικά έξοδα, το Μοναστήρι διατηρούσε, έτρεφε και πωλούσε τράγους, πριν από πολλές εκατονταετίες. Αγόραζε τα ζώα μικρά, τα μεγάλωνε με την βοσκή και τα πωλούσε. Γιά τον σκοπό αυτό, είχε μισθωτούς ειδικούς βοσκούς, που τους έλεγαν «τραγιαραίους». Σαν επιστάτη στους «τραγιαραίους», το Μοναστήρι είχε τοποθετήσει, πριν 90 περίπου χρόνια, τον μοναχό π.Ερμόλαο.
Ο γέρο-Ερμόλαος ήταν πολύ χειροδύναμος, αγαθός και απλός, τόσο που πάνω από τον εαυτό του λογάριαζε το συμφέρον του Μοναστηριού. Ήταν ολιγομίλητος  και ολιγογράμματος, αλλά με πολλή σύνεση πλουτισμένος.

Η ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ.