Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Ο ΜΕΓΑΣ ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ ΑΠΕΦΘΕΓΞΑΤΟ!!!


 

ΤΟ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΟΦΕΛΟΣ!!


 

Ερώτησε κάποιος τον Άγιο Παΐσιο:

«Γέροντα Παΐσιε, πάντα ωφελεί η ασθένεια;».

 

Και ο Άγιος απάντησε:

«Ναι, πάντα, πολύ ωφελεί!

Οι ασθένειες βοηθούν τους ανθρώπους, να “εξιλεωθούν”, όταν δεν έχουν αρετές. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η ασθένεια,  η υγεία δεν μπορεί να το δώση!

Πνευματικό καλό!

Είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία, πολύ μεγάλη!

Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία, και μερικές φορές του εξασφαλίζει και μισθό! Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η ασθένεια είναι σαν τη φωτιά που την καθαρίζει.

Βλέπεις, και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο: