Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΞΙΑ!!

 

<< Όποτε μπορώ, ξεμακρύνω από την ταραχή της σημερινής ζωής. Κάθουμαι στο σπίτι μου, μακρυά από τον κόσμο. Ζωγραφίζω κανένα εικόνισμα, γράφω καμμιά ιστορία ή καμμιά σκέψη γιά τον εαυτό μου, φιλοτεχνώ κανένα χειρόγραφο, ή κουβεντιάζω με κανέναν απλόν άνθρωπο που δεν τρέχει γιά ν’ αρπάξη πολλά λεφτά, και είναι ήσυχος και βλογημένος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΠΡΟΝΟΙΑΝ!!