Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ!!

 

«Όσοι θέλομε να φύγωμε από την Αίγυπτο (των παθών) και να ελευθερωθούμε από την τυραννία του (νοητού) Φαραώ, έχομε οπωσδήποτε ανάγκη ενός Μωϋσέως, ο οποίος θα είναι μεσίτης μας προς τον Θεόν και οδηγός μας μετά τον Θεόν. Αυτός θα ίσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας, και θα υψώνη προς χάριν μας τα χέρια του προς τον Θεόν! Έτσι, καθοδηγούμενοι από αυτόν, θα επιτύχωμε να διαβούμε την θάλασσα των αμαρτημάτων και θα κατατροπώσωμε τον Αμαλήκ των παθών. Εκείνοι που εστηρίχθηκαν στις ιδικές τους δυνάμεις και ενόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανέναν οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν...

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!