Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ!!

 

«Όσοι θέλομε να φύγωμε από την Αίγυπτο (των παθών) και να ελευθερωθούμε από την τυραννία του (νοητού) Φαραώ, έχομε οπωσδήποτε ανάγκη ενός Μωϋσέως, ο οποίος θα είναι μεσίτης μας προς τον Θεόν και οδηγός μας μετά τον Θεόν. Αυτός θα ίσταται μεταξύ της πράξεως και της θεωρίας, και θα υψώνη προς χάριν μας τα χέρια του προς τον Θεόν! Έτσι, καθοδηγούμενοι από αυτόν, θα επιτύχωμε να διαβούμε την θάλασσα των αμαρτημάτων και θα κατατροπώσωμε τον Αμαλήκ των παθών. Εκείνοι που εστηρίχθηκαν στις ιδικές τους δυνάμεις και ενόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανέναν οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν...

Εκείνοι που εξήλθαν από την Αίγυπτο, είχαν ως οδηγό τον Μωϋσή, και αυτοί που έφυγαν από τα Σόδομα καθωδηγήθηκαν από Άγγελο. Και  οι μεν πρώτοι, ομοιάζουν προς εκείνους που θεραπεύουν τα πάθη της ψυχής με την φροντίδα και τις οδηγίες ανθρώπου-ιατρού. Αυτοί είναι όσοι εξέρχονται από την Αίγυπτο. Οι δε δεύτεροι, ομοιάζουν προς εκείνους που επιθυμούν να καθαρισθούν από τα ακάθαρτα και άθλια πάθη της σαρκός. Γι᾿ αυτό και χρειάζονται άγγελο-ιατρό, δηλαδή, ισάγγελο  άνθρωπο θα έλεγα, γιά να τους βοηθήση. Διότι, στην προχωρημένη σήψη των τραυμάτων, χρειαζόμεθα πολύ έμπειρο ιατρό»!!

Πηγή: «Κλίμαξ Aγίου Ιωάννου Σιναΐτου» (Λόγος πρώτος) - Νεοελληνική απόδοση, Ι. Μονή Παρακλήτου.