Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!


     

«Μόνον, Σύ Κύριε, γνωρίζεις τί χρειάζεται εις ημάς»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος