Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

ΘΕΣΠΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΠΤΑΣΙΑ!!!

Στο Μπουραζέρι, ο Γέροντας Χαράλαμπος, είχε μία Θεϊκή οπτασία, την οποία πάντοτε διηγούνταν με πολλή χάρι εις τους προσερχομένους προσκυνητάς.

Ενώ καθόταν στο σκαμνί στο Κελλί του, ξαφνικά ένοιωσε ότι «ηρπάγη» στον Ουρανό και έβλεπε τη γη και όλη την κτίσι και τα όντα πάνω σ’ αυτήν!

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ!!!!