Τρίτη 7 Μαΐου 2019

ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩ ΚΑΛΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ...


Ἄν θέλω νά παράγω καλό καλαμπόκι, 
θά πρέπη νά βοηθήσω τούς γείτονές μου
νά καλλιεργοῦν καλό καλαμπόκι.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!!


«Ἒλεγεν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός:Ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ ἐστιν ἡ ταπείνωσις καί οἱ Πατέρες ἡμῶν διά πολλῶν ὕβρεων χαίροντες εἰσῆλθον εἰς τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ»!!!

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Ανάβαση σε Καρούλια και Κατουνάκα

Άγιον Όρος
Αύγουστος 2012  - 14:00
Διάρκεια Ανάβασης : 1 ώρα

Восхождение на Кахулию / Катунаку
Гора Афон
Август 2012 - 14:00
Время отмены: 1 час