Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

«…ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΨΟΝΤΑΙ» (ΜΑΤΘ Ε’8’)!!!

Εδιηγήθηκε o Γέροντας Παΐσιος:

           “ Από ένδεκα χρονών εδιάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες.

          Ο αδελφός μου ο μεγαλύτερος, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Επήγαινα στο δάσος καί συνέχιζα.

          Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω να τα παρατήσει όλα». Ήλθε και μου ανέπτυξε την θεωρία του Δαρβίνου. Εκλονίσθηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ, και, αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιασθή να πιστέψω. Μιά σκιά, μιά φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου έκοβε. Επήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή γιά ώρες, αλλά τίποτε!

          Στο τέλος, τσακισμένος εσταμάτησα. Μου ήλθε τότε στην σκέψη κάτι που μου ’χε πει ο Κώστας: «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον Οποίο εμίσησαν από φθόνο γιά την αρετή Του και Τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες Του».

«ΛΕΓΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΣΟΥ, ΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣ»