Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

«ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΦ’ Ω ΕΤΑΧΘΗ»

 

            “ Εμείς προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να ευχαριστήσουμε τον Θεόν. Αλλά δεν ευχαριστιέται ο Θεός…

             Κάποια κυρία που είχε το σύζυγό της άρρωστο μου είπε:

          «Αχ κύριε Παναγόπουλε, έχασα τις επισκέψεις στις Φυλακές, τις επισκέψεις στα Νοσοκομεία, τα έχασα όλα!».

          Αυτή πήγαινε στα Ιδρύματα, παρηγορούσε, βοηθούσε, διακονούσε τους ανθρώπους εκεί. Και της λέω:

«ΥΠΟΜΟΝΗΣ... ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΝ» (Εβρ. Ι’,36’)!!!