Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΑ!!

 

Μιά γυναίκα, από το Ληξούρι της Κεφαλλονιάς είχε τέσσερις κόρες. Ο άνδρας της ήτο πολύ ιδιότροπος. Την έβριζε διότι γεννούσε μόνο κορίτσια και ήτο πολύ στενοχωρημένη.

Εσκέφθηκε να πάει να πάρει την ευχή του παπά-Μπασιά. Επήρε, λοιπόν, τα τέσσερα κορίτσια της, τα ετοίμασε και εις το μικρότερο έβαλε και ένα όμορφο φιόγκο εις τα μαλλιά της. Όταν έφθασαν εις τον παπά-Μπασιά, επερίμενε να έλθη η σειρά της, διότι ήτο πολύς κόσμος. Όταν ήλθε ή σειρά της έμπασε ένα-ένα τα κορίτσια της, διά να τα ευλογήσει ο παπά-Μπασιάς, λέγοντας του: «Τα έφερα παπά μου να τα ευλογήσεις»!

Η ΟΡΘΗ ΕΝΑΤΕΝΙΣΙΣ, ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!!