Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!

  

        1.Ο Θείος Απόστολος, διδάσκει να προσευχόμασθε αδιαλείπτως και να επιμένουμε στην προσευχή. Ο Κύριος επίσης είπε: «Πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σ’ εκείνους που Τον παρακαλούν νύχτα-μέρα;», καθώς και το εξής: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε». Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμασθε και να μη ραθυμούμε.
        Πρέπει να ξέρουμε όμως, ότι ο πονηρός φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή. Δηλαδή: Ύπνο, ακηδία, βάρος του σώματος, εκτροπή λογισμών, ακαταστασία νου, ατονία κ.λ.π.. Έπειτα, θλίψεις και εξεγέρσεις των πονηρών πνευμάτων, που πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και εμποδίζουν να πλησιάσει το Θεό η Θεοφιλής ψυχή, που Τον ζητάει ακατάπαυστα...

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ!!