Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ!!

  

        1.Ο Θείος Απόστολος, διδάσκει να προσευχόμασθε αδιαλείπτως και να επιμένουμε στην προσευχή. Ο Κύριος επίσης είπε: «Πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σ’ εκείνους που Τον παρακαλούν νύχτα-μέρα;», καθώς και το εξής: «Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε». Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμασθε και να μη ραθυμούμε.
        Πρέπει να ξέρουμε όμως, ότι ο πονηρός φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή. Δηλαδή: Ύπνο, ακηδία, βάρος του σώματος, εκτροπή λογισμών, ακαταστασία νου, ατονία κ.λ.π.. Έπειτα, θλίψεις και εξεγέρσεις των πονηρών πνευμάτων, που πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και εμποδίζουν να πλησιάσει το Θεό η Θεοφιλής ψυχή, που Τον ζητάει ακατάπαυστα...

 

         2.Πολύ λίγο μπορεί να μας ωφελήσει η προσευχή, που δεν στολίζεται με την ταπεινοφροσύνη, την αγάπη, την απλότητα και την αγαθότητα. Το ίδιο ισχύει και γιά κάθε εργασία και κόπο, που κάνομε γιά χάρη της Αρετής. Αν δούμε, ότι δεν έχομε μέσα μας τους καρπούς: Της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της απλότητας, της ταπεινοφροσύνης, της πραότητας, της απουσίας προσποιήσεως, της ορθής πίστεως, της μακροθυμίας, της ευπροσηγορίας, τότε δεν ωφεληθήκαμε διόλου από τους κόπους, που κάνομε γιά κάθε Αρετή!
        Ώστε, αυτοί που δεν βλέπουν μέσα τους αυτούς τους καρπούς, δεν διαφέρουν διόλου από τις πέντε μωρές παρθένες. Αυτές, επειδή δεν είχαν από αυτόν τον κόσμο, μέσα στις καρδιές τούς το πνευματικό λάδι, δηλαδή τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, ονομάσθηκαν «Μωρές» και αποκλείσθηκαν με αξιοθρήνητο τρόπο από τον Βασιλικό Νυμφώνα, χωρίς να ωφεληθούν καθόλου από τον κόπο της παρθενίας τους. Όπως όταν καλλιεργούμε το αμπέλι, όλη η επιμέλεια και ο κόπος γίνεται γιά να πάρουμε σταφύλια. Έτσι, αν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος δε δούμε μέσα μας καρπούς αγάπης, ειρήνης, χαράς κ.λ.π., τότε αποδεικνύεται περιττός ο κόπος της παρθενίας, της προσευχής, της ψαλμωδίας, της νηστείας και της αγρυπνίας. Αν τώρα κάποιος, από έλλειψη γνώσεως, την εργασία και τον κόπο του τα νομίζει καρπούς του Πνεύματος, ας γνωρίζει ότι, εξαπατάει και παραπλανάει τον εαυτό του και έτσι τον στερεί από τούς μεγάλούς πράγματι καρπούς του Αγίου Πνεύματος!!!


Μελέτημα 6ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.