Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΤΟΥ ΠΡΑΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!Κάποτε ο Αββάς Ζωσιμάς βάδιζε σε κάποιο δρόμο της Νεαπόλεως (ρωμαϊκή πόλη που κτίσθηκε κοντά στην αρχαία πόλη της Σαμάρειας-Συχέμ), μαζί με κάποιον αδελφό. Φθάνοντας σ' ένα σημείο όπου υπήρχε τελωνείο, οι μεν κοσμικοί, ξέροντας την συνήθεια, πλήρωσαν το καθωρισμένο ποσό, ο αδελφός, όμως, που ήταν μαζί με τον Αββά, άρχισε να διαμαρτύρεται και να λέει: «Τολμάτε να ζητάτε φόρο από τους μοναχούς;»

Νο 9/9 - Ι.Μ.ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.