Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ.


Ο ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ MATTHEW GALLATIN ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.


μεταστραφείς πό τόν Προτεσταντισμό στήν ρθοδοξία μερικανός Matthew Gallatin γράφει πολύ σωστά:
«Σέ μία γωνία το σαλονιο μου, βρίσκεται μία μεγάλη βιβλιοθήκη. Μαζί μέ τά βιβλία καί τά διακοσμητικά ντικείμενα, χουμε κε καί τίς οκογενειακές φωτογραφίες. Μία π’ ατές τίς φωτογραφίες εναι το γαπημένου δελφο μου, Barry, πού σκοτώθηκε σέ ατοκινητιστικό δυστύχημα τό 1976, στήν λικία τν 21 τν.
Τό νά π πλά τι τόν γαποσα δέν σκιαγραφε παρκς τά ασθήματά μου γι’ ατόν. χουν περάσει 25 περίπου χρόνια π’ τό θάνατό του. Καί μως, κόμη καί σήμερα, ξυπν κάθε 27η ουλίου (μέρα τν γενεθλίων του) μέ δάκρυα στά μάτια καί μέ τή γλυκόπικρη νάμνησί του στήν καρδιά μου.