Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

ΘΑΥΜΑΣΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΙ, ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΥΧΩΝΟΣ!!

 

        Όταν ήταν να τελέσει την Θεία Λειτουργία ο παπά-Τύχωνας, ζητούσε από τον μοναχό, που θα τον βοηθούσε ως ψάλτης, να έρχεται πρωΐ-πρωΐ με το φώτισμα.
        Την ώρα δε της Θείας Λειτουργίας, του έλεγε να μένη στον μικρό διάδρομο, έξω από τον Ναό, και από εκεί να λέει το «Κύριε, ελέησον», γιά να νοιώθη τελείως μόνος του και να κινείται άνετα στην προσευχή του!
        Όταν έφθανε στο Χερουβικό, ο παπά-Τύχων, ηρπάζετο είκοσι έως τριάντα λεπτά, και ο ψάλτης θα έπρεπε να επαναλαμβάνει πολλές φορές το Χερουβικό, μέχρι να ακούσει τα βήματα του γέροντα κατά την Μεγάλη Είσοδο.
        Όταν τον ερωτούσαν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, με απορία:

ΑΔΗΛΟΣ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΜΑΣ!!