Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

ΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ!!


 

Η ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ «ΑΓΓΕΛΩΝ», ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΩΝ!!


 

Ήταν ένα Μοναστήρι, όπου όλοι οι μοναχοί λόγω γήρατος είχαν πεθάνει, εκτός από έναν, ο οποίος ζούσε εκεί, ως ερημίτης! Ο μοναχός αυτός ήταν τελείως αγράμματος, αλλά είχε δυνατή και απλή πίστη! Καθώς έκανε τις Ακολουθίες του  και  τα  διακονήματά  του,  πίστευε ακράδαντα ότι  ο  Χριστός  και  οι Άγιοι είναι ζωντανοί και τον συντροφεύουν, γι’ αυτό και τους μιλούσε τακτικά, όπως μιλά κανείς, σε ζωντανούς ανθρώπους!

Κάποτε, βγήκε από το Μοναστήρι, γιά κάποια διακονήματα στο κοντινό χωριό. Κατά την διάρκεια της απουσίας του, όμως, μπήκαν ληστές και έκλεψαν ότι βρήκαν, τα φόρτωσαν στα ζώα τους και έφυγαν.

Όταν επέστρεψε ο μοναχός και είδε το γυμνωμένο Μοναστήρι, ελυπήθηκε πολύ. Έτρεξε αμέσως  στον  Ναό,  που  ήταν  αφιερωμένος  στον  Άγιο  Νικόλαο, πλησίασε την Εικόνα του προστάτη του Μοναστηριού, Αγίου Νικολάου, και άρχισε να μιλάει στον Άγιο, λες και ήταν ο Ίδιος παρών: