Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟΝ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ…


 

«Δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο βδελυρό και πονηρό, από μία ψυχή που αρέσκεται στην βασκανία...

Διότι, απ' αυτό ανατράπηκαν Εκκλησίες, γεννήθηκαν αιρέσεις και αυτό όπλισε το χέρι του αδελφού… Ο βάσκανος, έχει πονηρό μάτι, που ματιάζει τα αγαθά. Είναι φθονερός…, δεν νοιάζεται γιά την σωτηρία της ψυχής του…, ένα μόνο τον νοιάζει: Η καταστροφή του άλλου.

Τον βάσκανο, ακόμη και αν τον καλέσεις δαίμονα και θηρίο, δεν αμαρτάνεις.

Η ΩΦΕΛΙΜΟΣ «ΚΑΚΟΛΟΓΙΑ»!!