Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΛΛΟ ΤΑΠΕΙΝΟΣΧΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΓΝΗΣΙΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!

<< Όταν ήμουν στο Σινά, ήταν εκεί και ένας λαϊκός· Στρατή τον έλεγαν.

Εάν τον φώναζες:

«Κύριε Στρατή».

Αυτός έλεγε:

«Αμαρτωλό Στρατή, να με λες, αμαρτωλό Στρατή».

Όλοι τότε, έλεγαν:

«Τί ταπεινός που είναι!».

Ένα πρωί λοιπόν, τον πήρε ο ύπνος τον Στρατή, και δεν κατέβηκε στην Εκκλησία. Επήγε λοιπόν κάποιος να τον ξυπνήσει.

«Στρατή», του λέει «ακόμη κοιμάσαι; Τελείωσε και ο Εξάψαλμος, δεν θα έλθης στην Εκκλησία;».

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!