Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

«ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…» (Ματθ. ΣΤ’33’)!!!

          Κάποιος ευσεβής Χριστιανός, πρόσφερε σε τρεις εργάτες ένα μεροκάματο στο χώρο του σπιτιού του. Όταν οι εργάτες τελείωσαν την εργασία, τους κάλεσε ο Χριστιανός για να τους ανταμείψει.

          Έβαλε λοιπόν μπροστά τους, τρία χρυσά νομίσματα και τρία πνευματικά βιβλία, λέγοντάς τους να διαλέξουν, ή το χρυσό νόμισμα ή το βιβλίο.

          Οι δύο εργάτες πήραν αμέσως το χρυσό νόμισμα, λέγοντας:

          «Θα αγοράσουμε με αυτό ξύλα για το χειμώνα».

«Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙ» (ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, Α’ ΚΟΡΙΝΘ. ΙΓ’8’)!!!