Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΝ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ: ΤΑ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ, ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΤΑΦΗΝ!!!

 

Ο Κύριος, επί του Τιμίου Σταυρού ωλοκλήρωσε το κοσμοσωτήριο Έργο Του και μας ελευθέρωσε από την δουλεία του θανάτου, του διαβόλου και της αμαρτίας!!!

Επομένως, η σημερινή μεγάλη ημέρα, ασφαλώς και είναι η κατανυκτικώτερη ημέρα του έτους, αλλά συγχρόνως είναι και η ημέρα της Θριαμβευτικής Νίκης του Θεανθρώπου Κυρίου μας, επί του Σταυρού!!!

Άρα, η προσέγγισις εκ μέρους μας εις τα συγκλονιστικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, οφείλει να είναι καθαρώς πνευματική και πλήρης ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, που μας «εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου τω Τιμίω Αυτού Αίματι»!!!

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗΤΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ!!