Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΝ, ΕΟΡΤΑΖΟΜΕ: ΤΑ ΦΡΙΚΤΑ ΠΑΘΗ, ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΟΝ ΤΑΦΗΝ!!!

 

Ο Κύριος, επί του Τιμίου Σταυρού ωλοκλήρωσε το κοσμοσωτήριο Έργο Του και μας ελευθέρωσε από την δουλεία του θανάτου, του διαβόλου και της αμαρτίας!!!

Επομένως, η σημερινή μεγάλη ημέρα, ασφαλώς και είναι η κατανυκτικώτερη ημέρα του έτους, αλλά συγχρόνως είναι και η ημέρα της Θριαμβευτικής Νίκης του Θεανθρώπου Κυρίου μας, επί του Σταυρού!!!

Άρα, η προσέγγισις εκ μέρους μας εις τα συγκλονιστικά γεγονότα που μας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, οφείλει να είναι καθαρώς πνευματική και πλήρης ευγνωμοσύνης προς τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας, που μας «εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου τω Τιμίω Αυτού Αίματι»!!!

Παράλληλα, η λύπη διά τας αμαρτίας μας, να μεταβάλλεται σε ακράδαντη απόφασι, προς μετάνοια και αλλαγή τρόπου ζωής!!

Τότε, ο Τίμιος Σταυρός, θα αποτελεί Θριαμβευτικό Όπλο, Δύναμη και Πηγή Χαράς!!!     

 

 

"Δρομοκήρυξ"