Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ.


Ο Άγιος Μιχαήλ Επίσκοπος Συνάδων, έφθασε κάποτε σε μία χώρα, που λεγόταν Αρεούς. Σ’ αυτή τη χώρα, είχε πέσει ένα πολύ μεγάλο πλήθος αρουραίων και αφάνιζε κάθε καρπό στους αγρούς και τ’ αμπέλια. Οι κάτοικοι βρίσκονταν σε απόγνωση και δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώς ν’ αντιμετωπίσουν το μεγάλο αυτό κακό. Κινδύνευαν μάλιστα να πεθάνουν από την πείνα.
Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Άγιο, να τους ληπηθή και να προσευχηθή για την σωτηρία τους.
- Να νηστέψετε τρεις ημέρες, τους είπε εκείνος, και να καθαρισθήτε σωματικά και ψυχικά. Κατόπιν, θα σας πω τι να κάνετε, μήπως και ο Φιλάνθρωπος Θεός σας λυπηθή, συγχωρήσει τις αμαρτίες σας και σταματήσει το κακό.

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΧΑΘΗ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.