Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΑ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΟ ΜΗΝΥΜΑ!!!

 

Ελάβαμε ένα εξαιρετικό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, από τον εκλεκτό και αγαπητό φίλο κ.Στάθη Μαρίνο (που γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα εργάζεται στην Κίνα), στοιχεία από το οποίο πρέπει να αναρτήσωμε στην ιστοσελίδα μας, διότι πιστεύομε ότι, πολύ θα μας ωφελήσουν, ίσως μάλιστα, να μας κινητοποιήσουν και πνευματικά:  

«…ΕΝ ΑΠΛΟΤΗΤΙ ΚΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ…» (Β’ Κορινθ. Α’12’)!!!