Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΕΝ ΣΥΝΗΘΙΖΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ…


Ένας αρχάριος Μοναχός πήγε μία ημέρα να συμβουλευθή τον Αββά Μωϋσή. Ήταν το μέσον περίπου της Μ.Τεσσαρακοστής. Αφού εξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύθηκε, είπε στον Όσιο:

ΔΕΝ ΔΟΞΑΖΕΙΣ ΤΟ ΘΕΟ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙΣ, ΑΝΤΙ…


Παρεπονείτο στον Γέροντα (π.Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο) κάποιος εξομολογούμενος: