Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

Η ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΙΩΠΗ!!

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ OΡΟΥΣ – 1994!!!


Σπανία βιντεοσκόπησις, του έτους 1994, τη ευλογία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, υπό του αειμνήστου π.Εφραίμ (Γεωργίου) Μπουτσουρή, εις την Ιεράν Μονήν Ξηροποτάμου Αγίου Όρους.

Η βιντεοσκόπησις περιλαμβάνει:

·         Εξωτερικάς λήψεις της Ιεράς Μονής!

·         Το Κοιμητήριον!

·         Την Τράπεζαν!

·         Τον περίβολον!

·         Το Καθολικόν-Τοιχογραφίας!

·         Τα κατωτέρω Ιερά Λείψανα και θεία Σεβάσματα:

·         Τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου!