Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ OΡΟΥΣ – 1994!!!


Σπανία βιντεοσκόπησις, του έτους 1994, τη ευλογία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, υπό του αειμνήστου π.Εφραίμ (Γεωργίου) Μπουτσουρή, εις την Ιεράν Μονήν Ξηροποτάμου Αγίου Όρους.

Η βιντεοσκόπησις περιλαμβάνει:

·         Εξωτερικάς λήψεις της Ιεράς Μονής!

·         Το Κοιμητήριον!

·         Την Τράπεζαν!

·         Τον περίβολον!

·         Το Καθολικόν-Τοιχογραφίας!

·         Τα κατωτέρω Ιερά Λείψανα και θεία Σεβάσματα:

·         Τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου!

·         Τμήματα των Τιμίων Δώρων, των προσφερθέντων υπό των Μάγων εις τον     Κυρίον!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Τιμίου Προδρόμου!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Μεγάλου Βασιλείου!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου!

·         Ιερά Λείψανα των Αγίων τεσσαράκοντα Μαρτύρων!

·         Τεμάχιον Ι. Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος!

·         Ιερά Λείψανα των Αγίων Θεοδώρων, Τήρωνος και Στρατηλάτου!

·         Τμήμα Ι. Λειψάνου του Αγίου Τρύφωνος!

·         Την Τιμίαν Κάραν του Αγίου Νικολάου του Νεομάρτυρος!

·         Δίσκος Πουλχερίας!

Πηγή: Αρχείο Γ & Β Μπουτσουρή