Κυριακή 18 Απριλίου 2021

ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΙΟΥ!!

 

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΣΙΑΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ!!

 Μετά πό θεοφιλ ποιμαντορία καί κοπιώδη διακονία, ναλισκόμενος στό ργο τς προσφορς, προσβάλλεται πό τήν σθένεια το καρκίνου, μέ τήν μορφή γκου στόν γκέφαλο. Πάντοτε εχε μνήμη θανάτου, ναλογιζόταν τό φθαρτό τς ζως. Πάντοτε θεωροσε τι τό μόνο ρμα πού πρεπε νά γνωρίζουμε καί νά κλίνουμε σέ λες τίς πτώσεις του εναι τό ρμα φεύγω, φεύγεις, φεύγει, φεύγομεν, φεύγετε, φεύγουσι. Πάντοτε μιλοσε γιά τόν θάνατο ς ναν μεγάλο πνο καί παινοσε τούς Μάρτυρες πού θυσιάζονταν γιά τόν Χριστό καί διηγετο κλαίγοντας τήν κοίμηση το ββ Σισώη το μεγάλου, εχόμενος παρόμοια τελευτή. πειτα, καλεται καί ατός νά δοκιμάση τήν σθένεια καί τόν θάνατο στά ρια τς προσωπικς του ζως. φήνεται κυριολεκτικά στήν Πρόνοια το Θεο, προετοιμαζόμενος γιά τήν συνάντησή του μέ τό δικό του «φεντικό», πως ασθανόταν τόν Θεό.

Μέ τίς πρτες ατρικές γνωματεύσεις ντιλαμβάνεται πλήρως τήν κατάστασή του καί προετοιμαζόμενος γιά τήν συνάντηση μέ τόν Θεό, ν ψει μάλιστα γχειρίσεως πού θά γινόταν στόν γκέφαλο, προβαίνει σέ δύο νέργειες, νδειξη χι μόνον καλο Κληρικο, λλά καί ληθινο Χριστιανο.

πρώτη νέργειά του εναι νά κάνη γενική ξομολόγηση τς ζως του σέ γνωστό του Πνευματικό, καί μάλιστα ατήν τήν ξομολόγηση τήν χαρακτηρίζει ς «μπάνιο» καί χαίρεται σάν μικρό παιδί.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!