Κυριακή 9 Απριλίου 2023

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ!!!

 

<<Η Θεία Χάρις, μία είναι!

Αλλά κατά το μέτρον του καθενός, εμφανίζεται, εργάζεται και οράται!

Ναι, οράται!!!

Αχ, και πόσο σκιρτάει μέσα σου όταν βλέπεις, όταν αισθάνεσαι αυτή την Θεία Χάρι!!

«Ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες» (Ψαλμ. ΠΑ΄6΄)!!!

Ω! Χάρις! Χάρις! Έλα και σ’ εμάς! Έλα γρήγορα! Έλα!

Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ!