Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ - Αγ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!!


 

<<Ο Απόστολος Παύλος δίνοντας τον ορισμό της Πίστεως λέγει:

 «Ἔστι δέ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ. ΙΑ’1’)!!!

Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τονίζει:

«Η πίστη είναι ένα έμφυτο εσωτερικό αγαθό και χωρίς να αναζητά τον Θεό ομολογεί ότι, Αυτός υπάρχει και Τον δοξάζει, επειδή υπάρχει»!

Ο ίδιος ορίζει την πίστη και με άλλο τρόπο:

«Πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων»!

Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την πίστη ως εξής:

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗ!!!