Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ, ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΑ!!

 

Κάποιος διάσημος ιεροκήρυκας με γνώση πολλή και ευγλωττία, αλλά και με εγωϊσμό, επισκέφθηκε το Ληξούρι διά να συναντήση, να γνωρίση και εξομολογηθή στον Άγιο Παναγή τον Μπασιά.

Ξεκίνησε, λοιπόν, για τον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Πλατύ Γυαλό όπου και ευρισκόταν ο Άγιος Παναγής. Λίγο πριν φθάσει, όμως, ο ιεροκήρυκας στο Μοναστήρι, ο παπά-Μπασιάς έφυγε από το κελλί του και τράβηξε κατά την Ι.Μονή Κεχριώνος.

Ο ιεροκήρυκας τον αναζήτησε, και τον ενημέρωσαν ότι μόλις είχε φύγει. Πράγματι, τον είδε από μακριά, που εβάδιζε και τον ακολούθησε. Έφθασε στον Κεχριώνα, αλλά δεν στάθηκε εκεί, συνέχισε την πορεία του προς τα πάνω. Ο ιεροκήρυκας πάλι τον ακολούθησε ταχύνοντας το βήμα του,  αλλά ήταν αδύνατον να τον φθάση...

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ!!