Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ, ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: «ΜΑΡΙΑ»!!!

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ἢ ΜΑΡΙΑΜ

Η Θεοτόκος, η πρώτη μεταξύ των Αγίων, ήταν το Πρόσωπο το «Προκατηγγελμένον υπό των Προφητών» και «Εκλελεγμένον εκ πασών των γενεών», διά να συνεργήσει στο Μυστήριο της Σαρκώσεως του Θεού και Λόγου! Ό,τι πολυτιμότερο είχε να επιδείξει η ανθρωπότητα τόσους αιώνες, εντοπίζεται στο Πρόσωπο της Παναμώμου Κόρης! Το Πανσεβέστατο και Χαριτωμένο όνομα Μαρία, που προσφυέστατα δόθηκε στην Αειπάρθενο Θεοτόκο, κρύβει βαθειά Θεολογία, όπως αναλύουν και ερμηνεύουν στα συγγράμματά τους οι Άγιοι Πατέρες!

1η Ερμηνεία:

Το όνομα Μαρία, παραγόμενο από το εβραϊκὸ Αιά (που σημαίνει Κύριος), ερμηνεύεται Κυρία, επειδή η Θεοτόκος είναι η Παντάνασσα όλων των δημιουργημάτων, ως Μητέρα του Θεού!

2η Ερμηνεία:

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δίδει τριπλή ερμηνεία στο όνομα Μαρία. Κατ’ αυτόν, Μαρία σημαίνει: Κυρία, Φωτισμός και Θάλασσα! Που δηλώνει αντίστοιχα: Τη δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητα της Θεοτόκου! Από τον Πατέρα έλαβε την δύναμη, γιά να εκπληρώσει ως Μητέρα στη γη, εκείνο που πράττει ο Θεός ως Πατέρας στον Ουρανό! Από τον Υιὸ έλαβε την σοφία ως Μητέρα Του, γιά να μπορεί να συμφιλιώνει τον Θεόν με τον άνθρωπο! Από το Άγιο Πνεύμα, τέλος, έλαβε την αγαθότητα ως Νύμφη Του, γιά να μεταδίδει τα πνευματικά χαρίσματα σε όλα τα κτίσματα!

3η Ερμηνεία:

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!