Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΑΣ!!!

 

Ο τότε Επίσκοπος Κεφαλληνίας, από το απόγευμα ετοιμαζόταν να πάη την επομένη στο Ληξούρι να συναντήση τον παπά-Μπασιά, να συζητήση μαζί του, αλλά και να εξομολογηθή. Είπε λοιπόν στον συνοδό του:

«Πρωΐ-πρωΐ, να ευρίσκεσαι στην Μητρόπολη, διότι θα πάμε κάπου», χωρίς να του προσδιορίση τον προορισμό τους.

«ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ» (Ρωμ.ΙΒ’14’)!!!