Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΥΠΑΚΟΗΣ!!


 Πήγε κάποτε ένας από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου στον αββά Σισόη θέλοντας να γίνει μοναχός. Ο γέροντας τον ρώτησε αν έχει κανένα στον κόσμο, και αυτός είπε:

«Ναι αββά, έχω έναν υιό».

Του λέει τότε ο χαρισματικός γέροντας:
«Πήγαινε ρίξε τον υιό σου στο ποτάμι και έπειτα γίνεσαι μοναχός».

Όταν έφυγε αυτός με σκοπό να ρίξει τον υιό του στο ποτάμι, ο γέροντας έστειλε ένα αδελφό γιά να τον εμποδίσει.

ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ!!