Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Ο ΣΟΦΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ!!


 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ!!


 

-Αλί στα Μαρτοκλάδευτα και τ’ Απριλοσκαμένα! [Δηλ. Το Μάρτη δεν πρέπει να γίνεται κλάδεμα και τον Απρίλη δεν πρέπει να σκάβουμε τη γη].

-Αν βρέξει ο Απρίλης δυό νερά κι ο Μάης άλλο ένα τότε τ' αμπελοχώραφα χαίρονται τα καϋμένα!

-Αν βρέξει ο Απρίλης δυό νερά κι ο Μάης μιά και φίνα, αξίζει τ’ αλαφόπουλο μ’ όλη την αλαφίνα!

-Αν βρέξει ο Μάρτης δυό νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ’ εκείνον τον ζευγά που 'χει στη γη σπαρμένα!