Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

«Η ΑΓΑΠΗ ΤΩ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΚΟΝ ΟΥΚ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» (Ρωμ.ΙΓ΄10΄)!!!


Η διάθεση της Αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με την μετάδοση του λόγου και με τη σωματική διακονία!

---

Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με Αγάπη απροσποίητη τον πλησίον του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και Γνώση!

---

Εκείνος που έκανε κτήμα του την Θεία Αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθή συνέχεια τον Κύριό Του [όπως λέει ο Θείος Ιερεμίας: «Ἐγὼ δὲ οὐκ ἐκοπίασα κατακολουθῶν ὀπίσω σου» (Ιερεμ. ΙΖ΄,16΄)!!!], αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρη, χωρίς να σκέπτεται το κακό που του έκανε οποιοσδήποτε!

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΙΣ…