Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΙΣ…


 

«Ο Θεός είναι πανταχού παρών! Είναι παρών και στους απίστους, αλλά αυτοί είναι απόντες από τον Θεόν, όπως ο τυφλός από τον ήλιο»!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος