Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΣΩΖΟΥΣΑΙ ΑΡΧΑΙ!!!


 

ΑΓΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΡΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑΣ ΨΥΧΑΣ!!

 

Είπεν ο Μέγας Αντώνιος:

«Έχοντας τον φόβο του Θεού ζωντανό στη σκέψη μας, να θυμόμασθε πάντοτε τον θάνατο...

Να μισήσουμε τον κόσμο και όλα τα του κόσμου, να μισήσουμε κάθε σαρκική ανάπαυση, να απαρνηθούμε τη κοσμική ζωή αυτή, ώστε να ζήσουμε με τον Θεόν...

Να θυμάσθε, τί υποσχεθήκατε στον Θεόν, διότι αυτό θα μας το ζητήσει την ημέρα της κρίσεως...